نمایشگاه جانبی همایش اقتصاد دیجیتال، مکانی برای نمایش توانمندی شرکت‌های معظم خواهد بود تا در این رویداد علمی، آخرین دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان  قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليت‌ها و نوآوري‌هاي آتي  خود را هدايت نمايند و به توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند.

#تا 1 شهریور 1399از 2 شهریور 1399 به بعد
سایت Aهر متر مربع
7.000.000 ریال
هر متر مربع
8.000.000 ریال
سایت Bهر متر مربع
5.900.000 ریال
هر متر مربع
6.900.000 ریال
سایت Cهر متر مربع
4.900.000 ریال
هر متر مربع
5.900.000 ریال

به تمام هزینه‌ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد.

برگزارکننده

با همکاری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر