هر شرکت یا سازمانی برای آغاز تجارت خارجی خود و فعالیت در عرصه بین‌الملل، در اولین گام نیازمند شناخت دقیق پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها و نقاط قوت و ضعف مجموعه خود می‌باشد تا بتواند با یک برنامه مدون در جهت حضور موفق در تجارت بین‌الملل گام بردارد. در همین راستا فرم ارزیابی آمادگی صادرات بر اساس مدل Export Readiness Assessment تهیه گردیده تا شما بتوانید ضمن بررسی میزان آمادگی مجموعه خود برای تجارت بین‌الملل، جایگاه صادراتی خود را ترسیم نمایید.

پس از تکمیل فرم زیر، کارشناسان ما در ویرا تجارت شریف اطلاعات ارسالی شما را بررسی خواهند نمود و با شناسایی نیازهای مجموعه شما، برای توانمندسازی شما در تجارت خارجی، راهکارهای پیشنهادی خود را برای شما ارسال خواهند نمود. این فرم صرفا یک ارزیابی اولیه بوده و برای بررسی دقیق‌تر و دریافت راهکارهای تخصصی‌تر و متناسب با سازمان خود، می‌توانید با ما در ارتباط باشید.